Amersfoort |  +31 610 717 372

Schrijven voor web

Webbezoekers willen snel informatie kunnen vinden. Schrijf daarom concreet en duidelijk. Houd je zinnen kort en actief. Beperk de alinea’s tot maximaal 100 woorden met tussenkopjes. Bepaal van tevoren welke aanspreekvorm je hanteert; u of je. Dat is afhankelijk van je doelgroep. Ondersteuning nodig bij de ontwikkeling van tekst voor je website? TOET helpt je met de ontwikkeling van nieuwe content of redigeert bestaande content.